bezpieczestwo komputerowe
START > PUBLIKACJE > wiarygodno뜻 (poufno뜻 i autentyczno뜻)

wiarygodno뜻 (poufno뜻 i autentyczno뜻)

W trakcie dostarczania szyfru do odbiorcy istnieje mo퓄iwo뜻 jego przechwycenia przez nieupowa퓆ion osob. Je풽li osoba ta nie zmodyfikuje tre턢i szyfru to wystpuje pods퀅ch bierny naruszaj켧y poufno뜻 danych, natomiast w przypadku dokonania modyfikacji wystpuje pods퀅ch czynny naruszaj켧y autentyczno뜻 danych.

  • Aby zachowa poufno뜻 nale퓓 chroni przekszta쿬enie deszyfruj켧e. Nieupowa퓆iona osoba ingeruj켧a w wiadomo턢i nie mo풽 odczyta danych na podstawie przechwyconego szyfru.
  • Aby zachowa autentyczno뜻 nale퓓 chroni przekszta쿬enie szyfruj켧e. Ka풼a prba zast켺ienia szyfru oryginalnego szyfrem zmienionym powinna by wykryta.

W systemach kryptograficznych z kluczem tajnym przekszta쿬enia szyfruj켧e i deszyfruj켧e s ze sob 턢i턫e zwi콄ane i dlatego te oba te przekszta쿬enia powinny podlega ochronie, zapewniaj켧 tym samym zarwno poufno뜻 jak i autentyczno뜻.

W systemach kryptograficznych z kluczem publicznym poufno뜻 i autentyczno뜻 zapewnia si oddzielnymi przekszta쿬eniami. System mo풽 zapewnia poufno뜻 lub autentyczno뜻 lub zarwno poufno뜻 jak i autentyczno뜻.


Cz쿽wiek si ci켫le uczy...
Czy wiesz, 풽 nie tylko oko czy odcisk palca s wykorzystywane w biometrii? Cz쿽wiek posiada wicej unikalnych cech po ktrych mo퓆a go wyr璨ni spo턳d innych.
popularne cechy biometryczne

My턫isz, 풽 wirus komputerowy to tylko program? A czy uwierzysz, je턫i si dowiesz, 풽 mo풽 to by tak풽 informacja przekazana chocia풺y ustnie?
rodzaje wirusw komputerowych

U풹lasz si nad sob po sformatowaniu karty pamici z wakacyjnymi zdjciami? Pamitaj, 풽 istniej programy odzyskuj켧e dane, tak풽 darmowe.
programy do odzyskiwania danych

polecane zagadnienia
bezpieczne has쿽
poznaj cechy dobrych hase i tylko takie stosuj, wykorzystuj podane zasady w celu zwikszenia bezpieczestwa dostpu do swoich danych

programy antywirusowe
naucz si poprawnie konfigurowa swojego antywirusa, w낢cz to co czsto jest wy낢czane i czuj si bezpieczniej uruchamiaj켧 obce pliki

bezpieczestwo WiFi
skonfiguruj tak swj punkt dostpowy, aby nikt niepowo쿪ny nie dosta si do Twojej sieci


.: krs :.