bezpieczeństwo komputerowe
START > PUBLIKACJE > Kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza

Kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza

Powiedzenie informacja to władza ma duże znaczenie w przypadku systemów komputerowych, przy pomocy których gromadzone są różne dane. Ważne dane powinny być zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem do nich, a jednym z rozwiązań jest zastosowanie metod kryptograficznych (kryptografia) umożliwiających zapewnienie im poufności i/lub autentyczności. Zabezpieczając dane należy mieć również na uwadze metody ich odbezpieczania i starać się ciągle poszerzać swoją wiedzę o nowe rozwiązania w tej dziedzinie (kryptoanaliza).

Kryptologia to dziedzina nauki obejmująca kryptografię i kryptoanalizę (kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza):

  • Kryptografia - zajmuje się utajnionym zapisem danych (potoczna nazwa to szyfrowanie). Jest to proces przekształcania danych (tekstu jawnego) w szyfr (kryptogram, tekst zaszyfrowany) za pomocą odpowiedniego algorytmu kryptograficznego (algorytm szyfrujący) -> Szyfrowanie(Dane [Klucz]) = Szyfr
  • Kryptoanaliza - zajmuje się odczytem utajnionego zapisu danych (potoczna nazwa to deszyfrowanie). Jest to proces przekształcania szyfru (kryptogramu, tekstu zaszyfrowanego) w dane (tekst jawny) za pomocą odpowiedniego algotytmu kryptograficznego (algorytm deszyfrujący) -> Deszyfrowanie(Szyfr [Klucz]) = Dane

Algorytm kryptograficzny (szyfrujący/deszyfrujący) - funkcja matematyczna służąca do przeprowadzania szyfrowania/deszyfrowania przy pomocy odpowiedniego klucza.

Klucz kryptograficzny - dodatkowe dane (znane użytkownikowi) niezbędne do przeprowadzenia procesu szyfrowania/deszyfrowania.

Poufność (prywatność) - niemożliwość odczytania danych przez nieupoważnioną do tego osobę (nawet jeśli ktoś będzie w posiadaniu zaszyfrowanej wiadomości to nie będzie mógł jej odczytać).

Autentyczność (integralność) - możliwość sprawdzenia tożsamości nadawcy (określenie czy nadawca wiadomości jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje).


Człowiek się ciągle uczy...
Czy wiesz, że nie tylko oko czy odcisk palca są wykorzystywane w biometrii? Człowiek posiada więcej unikalnych cech po których można go wyróżnić spośród innych.
popularne cechy biometryczne

Myślisz, że wirus komputerowy to tylko program? A czy uwierzysz, jeśli się dowiesz, że może to być także informacja przekazana chociażby ustnie?
rodzaje wirusów komputerowych

Użalasz się nad sobą po sformatowaniu karty pamięci z wakacyjnymi zdjęciami? Pamiętaj, że istnieją programy odzyskujące dane, także darmowe.
programy do odzyskiwania danych

polecane zagadnienia
bezpieczne hasło
poznaj cechy dobrych haseł i tylko takie stosuj, wykorzystuj podane zasady w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do swoich danych

programy antywirusowe
naucz się poprawnie konfigurować swojego antywirusa, włącz to co często jest wyłączane i czuj się bezpieczniej uruchamiając obce pliki

bezpieczeństwo WiFi
skonfiguruj tak swój punkt dostępowy, aby nikt niepowołany nie dostał się do Twojej sieci


.: krs :.