bezpieczeństwo komputerowe
START > PUBLIKACJE > cechy biometryczne w identyfikacji osób

cechy biometryczne w identyfikacji osób

Identyfikacja osób odbywa się poprzez ich fizyczne cechy. Nie każda cecha nadaje się jednak równie dobrze do przeprowadzenia identyfikacji i dlatego dąży się do wykorzystania jak najbardziej niepowtarzalnych oraz niezmiennych cech. Chodzi o to, aby mieć pewność, iż dane cechy odpowiadają konkretnej osobie i że jest bardzo małe prawdopodobieństwo znalezienia innej osoby o identycznych cechach.

Najpopularniejsze obecnie systemy biometryczne wykorzystują następujące cechy fizyczne osób:

  • wzór tęczówki oka - Tęczówka oka uznawana jest obecnie za najdoskonalszy identyfikator człowieka. Zostaje ona ostatecznie ukształtowana w pierwszych latach życia i pozostaje dalej w niezmienionej postaci (pomijając uszkodzenia mechaniczne i poważne choroby). Jej dodatkową zaletą jest fakt, że jest chroniona przez inne narządy przed ewentualnymi uszkodzeniami. Potwierdzeniem posiadania przez nią wielu indywidualnych cech jest fakt, iż do tej pory nie znaleziono dwóch identycznych tęczówek. Systemy biometryczne dokonujące identyfikacji na podstawie tęczówki oka porównując badaną tęczówkę z zapamiętanym wcześniej wzorcem. Zdjęcie tęczówki wykonywane jest w wysokiej rozdzielczości i na jego podstawie określane są cechy charakterystyczne każdej tęczówki. Okulary i soczewki kontaktowe nie przeszkadzają podczas przeprowadzania identyfikacji.
  • linie papilarne - Linie papilarne znajdujące się na palcach znajdują zastosowanie w roli identyfikatora człowieka już od dawnych lat, jednak szersze zastosowanie znalazły dopiero w dobie informatyzacji. Jak do tej pory nie znaleziono dwóch identycznych wzorców linii papilarnych co uzasadnia wykorzystanie ich w roli identyfikatora. Największą wadą jest to, że linie papilarne nie mają osłony przed ewentualnym ich uszkodzeniem. Drobne rany zostają zregenerowane, ale poważniejsze mogą spowodować powstanie trwałych zmian we wzorze. Do odczytania służą czytniki linii papilarnych, do których przykłada się palec. System biometryczny porównuje sprawdzane linie z zapamiętanym wcześniej wzorcem. Weryfikacja następuje w samym czytniku lub na serwerze z bazą danych zapamiętanych wzorców.
  • geometria twarzy - Twarz każdego człowieka posiada cechy charakterystyczne, które mogą być wykorzystane do identyfikacji. Elementem pobierającym próbki jest aparat lub kamera, a z uzyskanego w ten sposób obrazu tworzony jest wzór matematyczny opisujący geometrię badanej twarzy. Dąży się do tego, aby w procesie tworzenia wzorca wybrać cechy niezmienne (np. wielkość oczu) tak, aby móc go wykorzystywać w zmieniających się warunkach (np. zmiana uczesania).
  • geometria dłoni - Dłoń ludzka posiada wiele indywidualnych cech. Mierzyć można długość, szerokość i grubość palców, odległość między kostkami czy kształt przebiegu żył. Podczas pomiarów dłoń umieszcza się w specjalnym czytniku, gdzie analizie podlegają 4 palce (bez kciuka). Nowoczesne systemy biometryczne wykorzystujące geometrię dłoni uwzględniają także jej zmiany spowodowane upływem czasu (np. starzenie się).
  • weryfikacja głosu - Weryfikacja głosu polega na nagraniu przez sprawdzaną osobę próbki jej głosu, wyszczególnieniu w niej cech charakterystycznych oraz porównaniu ich z wcześniej wprowadzonym wzorcem. Na opis charakterystycznych cech głosu składa się m. im. brzmienie oraz szybkość wymawiania wyrazów czy sposób stawiania akcentu. Identyfikacja z wykorzystaniem głosu jest najczęściej uzupełniana innymi metodami identyfikacji (np. badaniem geometrii twarzy).

Inne cechy są również wykorzystywane jednak ze względu na ich zmienność (np. zmiana wagi) nie znajdują one praktycznego zastosowania. W celu zwiększenia niezawodności identyfikacji można łączyć różne techniki, np. sprawdzać jednocześnie wzór tęczówki oka, geometrię twarzy oraz weryfikować głos czy mierzyć puls i badać geometrię dłoni.

Dobry system biometryczny powinien umożliwiać zarówno bezbłędną jak i najbardziej neutralną dla sprawdzanej osoby identyfikację, najlepiej bezkontaktową i działającą niepostrzeżenie.


Człowiek się ciągle uczy...
Czy wiesz, że nie tylko oko czy odcisk palca są wykorzystywane w biometrii? Człowiek posiada więcej unikalnych cech po których można go wyróżnić spośród innych.
popularne cechy biometryczne

Myślisz, że wirus komputerowy to tylko program? A czy uwierzysz, jeśli się dowiesz, że może to być także informacja przekazana chociażby ustnie?
rodzaje wirusów komputerowych

Użalasz się nad sobą po sformatowaniu karty pamięci z wakacyjnymi zdjęciami? Pamiętaj, że istnieją programy odzyskujące dane, także darmowe.
programy do odzyskiwania danych

polecane zagadnienia
bezpieczne hasło
poznaj cechy dobrych haseł i tylko takie stosuj, wykorzystuj podane zasady w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do swoich danych

programy antywirusowe
naucz się poprawnie konfigurować swojego antywirusa, włącz to co często jest wyłączane i czuj się bezpieczniej uruchamiając obce pliki

bezpieczeństwo WiFi
skonfiguruj tak swój punkt dostępowy, aby nikt niepowołany nie dostał się do Twojej sieci


.: krs :.